Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
štvrtok, Júl 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
J. Braneckého 130/15
Mesto: 
J. Braneckého 130/15, Trenčianska Teplá
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
266
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, J. Braneckého 130/15, 91401 Trenčianska Teplá
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
úplne stredné odborné vzdelanie so zameraním na oblasť stravovania alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie doplnené o výučný list v odbore kuchár resp. skúška s z technológie výroby jedál a náuky o výžive alebo úplne stredné všeobecné vzdelanie doplnené Osvedčením o odbornej spôsobilosti na vykonávanie epidemiologicky závažných činností a prax v spoločnom stravovaní prípadne v potravinárstva
Ďalšie požiadavky: 
zabezpečenie celej prevádzky školskej jedálne, znalosť práce v kuchyni, vedenie agendy, znalosť technologických postupov prípravy jedla, ovládanie platnej legislatívy, normovanie jedál, HACCP, potrebný zdravotný preukaz, organizačné schopnosti
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Gabriela Zuberová
Telefónne číslo: 
+421911278284
E-mailová adresa: