Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy BAKOMI
Termín nástupu: 
pondelok, Október 2, 2023
Miesto výkonu práce: 
A. Gwerkovej-Göllnerovej 6
Mesto: 
A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, Banská Štiavnica
Rozsah úväzku: 
100%
Adresa školy alebo zariadenia: 
Súkromný školský klub detí ako súčasť Súkromnej základnej školy BAKOMI, A. Gwerkovej-Göllnerovej 6, 96901 Banská Štiavnica
Požiadavky na uchádzača
Ďalšie požiadavky: 
Do nášho tímu potrebujeme: - vychovávateľa v školskom klube na plný pracovný úväzok Hľadáme klubára s nadšením pre prácu s deťmi, ktorý dokáže: - vzbudiť v deťoch zvedavosť, dáva im priestor na otázky, reaguje na ne a pomáha im hľadať odpovede, - identifikovať a rozvíjať individuálny potenciál detí, - má rešpektujúci a láskavý prístup k deťom, - je tímový hrá, dokáže svoju prácu koordinovať s kolegami, - nebojí sa inovácií, je pripravený skúšať, objavovať, overovať, - dokáže kriticky myslieť, - má zodpovedný, tvorivý a profesionálny prístup k práci - skúsenosti s využívaním inovatívnych vzdelávacích postupov sú vítané. Ponúkame: - prácu v tíme, ktorý sa stále učí a pracuje na sebe, - možnosť profesionálne rásť a pracovať moderne a progresívne - možnosť pracovať na zaujímavých projektoch v rámci školy a byť súčasťou ich tvorby viac informácií na: www.bakomi.sk, www.facebook.com/skolaBakomi/ kontakty: Súkromná základná škola Bakomi, A. Gwerkovej – Göllnerovej 6, Banská Štiavnica, 969 01, bakomi@bakomi.sk, 0948 337 639
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Lydia Vencelova
Telefónne číslo: 
0915769021
E-mailová adresa: