Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
streda, september 1, 2021
Miesto výkonu práce: 
Horná Lehota 65
Mesto: 
Horná Lehota 65, Horná Lehota
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
24
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Horná Lehota 65, 97681 Horná Lehota
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z.z. o ped. zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Ďalšie požiadavky: 
-bezúhonnosť podľa § 15 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, -zdravotná spôsobilosť podľa § 16, ods.2 zákona č.138/2019 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch, -ovládanie štátneho jazyka. Zoznam požadovaných dokladov: -žiadosť o prijatie do zamestnania, -profesijný životopis, -overené kópie dokladov o stupni vzdelania a splnení kvalifikačných predpokladov, -písomný súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Anna Němcová
Telefónne číslo: 
0907826260
E-mailová adresa: