Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
pondelok, Január 8, 2024
Miesto výkonu práce: 
Tematínska 2092
Mesto: 
Tematínska 2092, Nové Mesto nad Váhom
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
650
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Tematínska 2092, 91501 Nové Mesto nad Váhom
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Vzdelanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 o kvalifikačných predpokladoch.
Ďalšie požiadavky: 
Jedná sa prácu vychovávateľky v ŠKD + dopĺňanie úväzku vyučovaním výchovných predmetov.
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Michal Hnát
Telefónne číslo: 
0948631341
E-mailová adresa: