Informácie o pracovnom mieste
Škola: 
Základná škola
Termín nástupu: 
štvrtok, august 26, 2021
Miesto výkonu práce: 
Hlavná 10
Mesto: 
Hlavná 10, Lok
Rozsah úväzku: 
100%
Počet študentov školy: 
45
Adresa školy alebo zariadenia: 
Základná škola, Hlavná 10, 93538 Lok
Požiadavky na uchádzača
Vzdelanie: 
Úplné stredné odborné vzdelanie v odbore: • Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo • Sociálno-výchovný pracovník • Animátor voľného času • Pedagogický asistent
Ďalšie požiadavky: 
PREDPOKLADY NA VÝKON PRACOVNEJ ČINNOSTI: • kvalifikačné predpoklady • bezúhonnosť • zdravotná spôsobilosť • ovládanie štátneho jazyka ZOZNAM POŽADOVANÝCH DOKLADOV: • žiadosť o prijatie do zamestnania • profesijný životopis • overené doklady o ukončenom vzdelaní • čestné prehlásenie o bezúhonnosti • presná adresa a telefonický kontakt • písomný súhlas so spracovaním osobných údajov
Viac informácií
Kontaktná osoba: 
Katarína Hrošovská
Telefónne číslo: 
0904618717
E-mailová adresa: