Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola Reformovanej kresťanskej cirkvi s vyučovacím jazykom maďarským - Református Alapiskola ako organizačná zložka Spojenej školy Reformovanej kresťanskej cirkvi, Daxnerova 10/42, 97901 Rimavská Sobota
Termín nástupu: 11/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Turnianska 10, 85107 Bratislava-Petržalka
Termín nástupu: 11/02/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Gymnázium, Školská 26, 95280 Vráble
Termín nástupu: 10/25/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Karloveská 61, 84104 Bratislava-Karlova Ves
Termín nástupu: 11/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Gessayova 2, 85103 Bratislava-Petržalka
Termín nástupu: 11/02/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola, Hviezdoslavov 51, 93041 Hviezdoslavov
Termín nástupu: 11/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Stredná odborná škola technická, Kukučínova 23, 04001 Košice-Juh
Termín nástupu: 11/02/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Liečebno - výchovné sanatórium, Mojmírovská 70, 95115 Poľný Kesov
Termín nástupu: 10/20/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola, Hviezdoslavov 51, 93041 Hviezdoslavov
Termín nástupu: 11/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Materská škola, Hviezdoslavov 51, 93041 Hviezdoslavov
Termín nástupu: 11/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Základná škola, Rozmarínová 1, 94501 Komárno
Termín nástupu: 11/01/2021
Adresa školy alebo zariadenia: Malí šampióni - Little Champions, pobočka Peterská, Nerudova 5, 82104 Bratislava - Ružinov
Termín nástupu: 11/01/2021

Stránky