1 príspevok / 0 nový
Jana Kureková
pracovná cesta

Prosím Vás ak je učiteľ so žiakmi na exkurzii, výlete, alebo na účelovom cvičení je to v zmysle zákona o cestovných náhradách pracovná cesta , má dostať príspevok napr. na stravné a vypísať si cestovný príkaz ? Mení sa miesto výkonu práce aj pri účelovom cvičení, keď je vykonané v prírode v blízkosti školy? AK áno môžeme to zmeniť napr. v smernici o cestovných náhradách.