9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
mesiacik
Pracovná zmluva

Dobrý deň,

prosím o radu:
kolegyňa nastúpila na ZŠ 1. stupeň po ukončení štúdia VŠ, odbor učiteľ pre primárne vzdelávanie. Riaditeľka školy s ňou podpísala pracovnú zmluvu na dobu určitú - na jeden školský rok (šk. rok 2014/2015).
Po roku jej opäť predĺžila pracovnú zmluvu na jeden rok (šk. rok 2015/2016).
Po uplynutí tohto obdobia jej riaditeľka vystavila nasledovnú pracovnú zmluvu, citujem: "Pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú do 31.8.2018 sa dňom 1.9.2016 mení na dobu určitú počas zastupovania Mgr. (riaditeľky školy) počas výkonu vo funkcii riaditeľa školy - do 30.6.2018."
Nakoľko bola riaditeľka opätovne zvolená do funkcie, ponúkla jej opäť zmluvu na 5 rokov počas jej funkčného obdobia. Postupovala riaditeľka správne?

Prosím o Vašu radu a pomoc.

Vopred ďakujem.

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva

Alebo nesedia dátumy alebo nerozumiem. Pracovný pomer na dobu určitú možno uzatvoriť v súlade s § 48 ods. 2 Zákonníka práce najviac dvakrát a najviac na dva roky, Jedine riaditeľovi sa uzatvára pracovný pomer na dobu určitú päť rokov.

mesiacik
Pracovná zmluva

Ďakujem pekne, p. Pavlíková, pomýlila som sa v dátumoch:
"Pracovný pomer dohodnutý na dobu určitú do 31.8.2016 sa dňom 1.9.2016 mení na dobu určitú počas zastupovania Mgr. (riaditeľky školy) počas výkonu vo funkcii riaditeľa školy - do 30.6.2018."

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva

Ak bol pracovný pomer prvýkrát uzatvorený 1. 9. 2014, tak dňom 1. 9. 2016 sa pracovný pomer uzatvorený na určitú dobu zmenil na pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas bez ohľadu na to, aké dátumy sú uvedené.

mesiacik
Pracovná zmluva

Takže z právneho hľadiska nie je správna formulácia v pracovnej zmluve: "...zastupovanie Mgr. (riaditeľky školy) počas výkonu vo funkcii riaditeľa školy do 30.6.2018 ?" Plus tento rok ďalšia podobná zmluva. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva

Možno som to správne nepochopila. Vami uvedená formulácia sa uvádza v prípade zastupovania riaditeľky. Napr. pani riaditeľka odišla na materskú dovolenku alebo pani riaditeľka bola zvolená do verejnej funkcie, prípadne je dlhodobo práceneschopná. Je to podľa § 3 ods. 13 a ods. 14 zákona č. 596/2003 Z. z. Vtedy sa vymenuje na jej miesto zastupujúca riaditeľka na dobu určitú, kým sa pôvodná pani riaditeľka vráti. Ale ak je pani riaditeľka vo funkcii a chcete ohraničiť dobu jej zástupkyne, aby prípadne nová riaditeľka si ustanovila svoju zástupkyňu, tak v tom prípade je to nesprávne.

mesiacik
Pracovná zmluva

Dobrý deň, p. Pavlíková na vysvetlenie:

v prípade, že riaditeľka po ukončení funkčného obdobia (5 rokov) nebude opätovne zvolená do funkcie, istí si miesto učiteľky na 1. stupni tým, že kolegyni už druhýkrát predĺžila pracovný pomer na dobu určitú. A v podstate ide o to, aby jej napr. z organizačných dôvodov nemusela vyplatiť odstupné. Postupuje riaditeľka správne? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva

Uvedený postup nie je správny. Nie je v súlade s právnymi predpismi. napísala som Vám to v podstate v prvej odpovedi. Nikto si nemôže istiť miesto protizákonne a na úkor podriadených zamestnancov. Ak niekomu z organizačných dôvodov patrí odstupné, žiadny riaditeľ nemá právo obchádzať Zákonník práce. Pani zástupkyňa by mala mať také právne vedomie, že pracovné zmluvy, ktoré sú v rozpore so Zákonníkom práce nemá podpísať. V konečnom dôsledku už dávno má pracovný pomer uzatvorený na neurčitý čas, bez ohľadu, aké zavádzajúce dátumy sú na pracovných zmluvách uvedené.

mesiacik
Pracovná zmluva

Ďakujem pekne.