2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
janaov
pracovná zmluva na zastupovanie

Dobrý deň,
ako postupovať pri predĺžení pracovnej zmluvy (prípadne uzatvorení novej pracovnej zmluvy) uzamestnanca, ktorý má od 1.9. 2020 uzatvorenú pracovnú zmluvu na zastupovanie zamestnanca, ktorý je PN. Zamestnanec, ktorý je na PN odchádza na plný invalidný dôchodok.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva na zastupovanie

Nie je dôležité, či zamestnanec odchádza na plný invalidný dôchodok, ale či budete s ním končiť pracovný pomer, pretože to nie je to isté. Ak so zamestnancom skončíte pracovný pomer, tak pracovnú zmluvu zastupujúcemu zamestnancovi môžete predĺžiť dohodou o zmene pracovnej zmluvy na neurčitý čas alebo na dobu určitú nepresahujúcu dva roky odo dňa skončenia pracovného pomeru invalidného zamestnanca. Doba zastupovania počas PN sa do doby dvoch rokov nezapočítava.