9 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
personalista
Pracovná zmluva pedagogického zamestnanca

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, ak prijmeme pedagogického zamestnanca do pracovného pomeru napríklad 20.9.2021, môžeme mu dať dobu určitú do 31.8.2022 ? V §82 ods. 4 zákona 138/2019 sa hovorí najkratšie na jeden školský rok. Nie je mi jasné, či sa to nemusí uzavrieť do konca nasledujúceho školského roka, t.j. do 31.8.2023, nakoľko daný zamestnanec bol prijatý v priebehu školského roka (od 20.9.), nešlo by o celý školský rok v tom prípade. Ďakujem pekne

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva pedagogického zamestnanca

Presne tak. nemám čo k tomu dodať, iba potvrdiť, že zákon čítate správne.

personalista
Pracovná zmluva pedagogického zamestnanca

Pani Pavliková, prepáčte, ak teda prijmem pedagogického zamestnanca 20.9.2021 na dobu určitú, pracovný pomer mu skončí najskôr 31.8.2023?. Vedenie školy s tým nesúhlasí, chce dátum 31.8.2022, ale to by už nebol celý školský rok. Nechcem porušiť zákon, ani ukrátiť zamestnanca. Veľmi pekne Vám ďakujem.

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva pedagogického zamestnanca

Ani jedno riešenie nie je správne. Ak uzatvoríte pracovný pomer od 20. 9. 2021 musí byť do 19. 9. 2023, aby sa neporušil § 48 ods. 2 Zákonníka práce a ani § 82 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z.. Jeden školský rok bude od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023, resp. až do 19. 9. 2023. Prečo ho nepríjmete od 1. 9. 2021 do 31. 8. 2022 ?

personalista
Pracovná zmluva pedagogického zamestnanca

Pani Pavliková, neprijmeme ho preto, lebo nám na poslednú chvíľu MOV odstúpil a my sme len v procese hľadania nového. Ak sa nám to podarí, už to nestihneme do 1.9.2021. Preto riešim situáciu, akú dobu určitú mu môžem v zmluve dať. Uvažovala som teda, že ak by sa prijal v priebehu septembra 2021, dala by som mu do 31.8.2023. neporušila by som ani §48 ods.2 Zákonníka práce( doba určitá by nepresiahla 2 roky, ale už by sa nesmela predĺžiť) a bol by dodržaný aj §82 ods.4 zákona 138/2019( bol by dodržaný minimálne jeden školský rok). Ale to je len môj výklad zákonov pani Pavliková. No termín do 31.8.2022 je podľa mňa v rozpore so zákonom.

Maria Pavlikova
Pracovná zmluva pedagogického zamestnanca

Ja tomu rozumiem, ale nemôžem Vám iné napísať ako to, čo predpisuje zákon.

Drobka61
Zamestnanie pedagogického zamestnanca na DoPČ

Dobrý deň, prosím o odpoveď na otázku, môže byť pedagogický zamestnanec zamestnaný na DoPČ.
Ďakujem!

Maria Pavlikova
Zamestnanie pedagogického zamestnanca na DoPČ

Každý občan - fyzická osoba môže byť zamestnaná na DoPČ. Pedagogický zamestnanec by mal svoju činnosť vykonávať na základe pracovnej zmluvy, pretože škola má stanovený počet hodín a počet učiteľov. Výnimočne môže byť aj na DoPČ.

Drobka61
Zamestnanie pedagogického zamestnanca na DoPČ

Ďakujem za odpoveď, chceme to využiť pre učiteľa z inej školy a len na 4h týždenne.