1 príspevok / 0 nový
liaslu
pracovná zmluva s novozvoleným riaditeľom

Dobrý deň,
prosím o vyjadrenie k nasledovnému prijatiu do pracovného pomeru:

V ZŠ pracuje od začiatku šk. roka 19 učiteľov (vrátane riaditeľa školy) na 100% úväzok a 3 učitelia na znížený úväzok.Ani jeden učiteľ nemá žiadnu nadčasovú hodinu.Riaditeľ školy je po 3 mesiacoch odvolaný, ide učiť a na jeho miesto je poverený Pg zamestnanec školy.Po 5 mesiacoch prebehne výberové konanie a je zvolený nový riaditeľ, ktorý nie je zamestnancom školy.Poverený Pg zamestnanec ide naspäť učiť a potrebuje ako učiteľ 23 hodín, ale reálne je voľných len 5 hodín.

Môže byť prijatý do ZŠ nový zamestnanec -riaditeľ,keď v škole neexistuje žiadne voľné pracovné miesto? Práve naopak, Pg zamestnancovi, ktorý bol poverený riadením, nezostalo 23 ale len 5 hodín.Môže byť Pg zamestnanec,ktorý bol poverený riadením prepustený z nadbytočnosti a novozvolený riaditeľ prijatý do pracovného pomeru na neexistujúce voľné pracovné miesto? Alebo Pg zamestnanec kt. bol poverený riadením sa má vrátiť do svojej triedy a prepustený z nadbytočnosti má byť iný učiteľ?

Všetkým odpovedajúcim vopred ďakujem