5 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Renka70
pracovné miesto pedagogického asistenta

Dobrý deň
Prosím Vás o odbornú radu k vytvoreniu miesta pedagogického asistenta.
Aký je postup, ak riaditeľ chce prijať do zamestnania pedagogického zamestnanca do základnej školy? Je potrebné to niekde nahlásiť alebo stačí zmena organizačnej štruktúry školy ( pridaním jedného miesta).
Nejedná sa o asistenta pre žiakov zo zdravotným znevýhodnením ani o projekt. Musí byť v ZŠ 50% žiakov zo sociálnezvýhodneného prostredia? Ako je to s financovaním?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
pracovné miesto pedagogického asistenta

Na Vaše otázky Vám kvalifikovane môže odpovedať jedine Regionálny úrad školskej správy v sídle kraja.

Renka70
personalistika

Ďakujem za odpoveď.

Monika1234
Kvalifikačné predpoklady

Dobrý deň,
rada by som pracovala v školstve, a preto by som sa rada informovala, či a za akých podmienok by som mohla vykonávať prácu pedagogického asistenta, príp. ako by som sa mohla uplatniť v školstve ako kvalifikovaný zamestnanec (napr. učiteľka na II. stupni ZŠ) i za predpokladu, že by som si doplnila ešte nejaké vzdelanie. Mám ukončenú Pedagogickú fakultu UK, odbor sociálna práca (II. stupeň) a ukončenú Právnickú fakultu UK, odbor právo (I. stupeň).
Vopred veľmi pekne ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Kvalifikačné predpoklady

Kvalifikačné predpoklady pre pedagogických zamestnancov sú uvedené vo vyhláške MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. v jej prílohách. Ak by ste absolvovali doplňujúce pedagogické štúdium, boli by ste kvalifikovaná učiteľka na strednej škole, a to na vyučovanie Vašich štátnicových predmetov. Aby ste boli kvalifikovaný pedagogický asistent, musíte absolvovať rozširujúci modul doplňujúceho pedagogického štúdia, ktorým získate kvalifikačný predpoklad na pracovnú činnosť pedagogického asistenta.