2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Beata Skornikova
Pracovné a platové zaradenie

Dobrý deň, mám určité pochybnosti o správnosti svojho pracovného a platového zaradenia.
Do práce ako učiteľka fyziky na gymnáziu som nastúpila 03. 09. 2007 a od 25. 08. 2008 aj ako učiteľka fyziky základnej školy na tej istej spojenej škole.
Vzdelanie:
Slovenská vysoká škola technická v Bratislave, Strojnícka fakulta, študijný odbor: Tepelné a jadrové stroje a zariadenia. ukončené v r. 1989
Doplnkové pedagogické štúdium: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta, získala som pedagogickú spôsobilosť na vyučovanie odborných predmetov na stredných školách. ukončené v r. 2005
Záverečná skúška z: Pedagogiky, Psychológie, Didaktiky odborných predmetov.
Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pracovné a platové zaradenie

Vzhľadom k tomu, že Vaše vzdelanie je inžinierske, je potrebné uviesť vykonané štátne skúšky a na ich základe sa určí kvalifikovanosť na vyučovanoie konkrétneho predmetu na strednej škole a prípadne aj na základnej škole. Ďalej je potrebné uviesť dobu pedagogickej praxe k 31.10. 2009