2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
Pracovné podmienky

Dobrý deň.

Mám viacero otázok ohľadne pedagogickej práce. Pracujem ako učiteľ na SZŠ pre autistov. Mám v triede 4 deti + pedagogického asistenta. Tieto deti sú tri bez MP, jedno s MP. Ročníky sú druhý, tretí a dvaja štvrtáci. Moja otázka znie, je vôbec reálne tieto deti kvalitne odučiť? Pomáha mi asistentka, ale nie je to dostačujúce. Zamestnávateľ to nerieši. Druhá otázka sa týka uväzkov. Máme úväzok 37,5 hodiny týždenne. učím buď do 11:30 alebo do 12:05 podľa vyučovacích hodín žiaka. Potom mám akože prípravu 1 hodinu (asistentka je s 5 deťmi sama, autistickými, takže ju samú nechať nemôžem koľkokrát, lebo by ju zničili) a som vychovovávateľka v ŠKD 2 hodiny. Prestávka počas dňa - žiadna. Percentuálne Vám to neviem povedať, nemáme to ani jedna na zmluve. Ale priama činnosť s deťmi je z 37,5 hodín týždenne 37,5. Je to v poriadku? Platy máme tabuľkové - časť pedagogický, časť vychovávateľ, ale konečná suma je tá tabuľková. A posledná otázka. Koľko najviac detí môže byť v triede so žiakmi s autizmom? Vo vyhláške 322/2008 sa píše najviac 4 žiaci. Vedenie ale hovorí inak. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pracovné podmienky

Jediné, na čo Vám môžem odpovedať, je rozsah priamej činnosti s deťmi. Pracujete na plný fond pracovného času, t. j. týždenne 37,5 hod. Vašu činnosť učiteľa tvorí čas priamej činnosti s deťmi, čo je podľa prílohy č. 1 k nariadeniu vlády č. 422/2009 Z. z. 23, prípadne 22 alebo 20 hodín podľa konkrétnej činnosti a zaradenia. Ak vykonávate aj činnosť vychovávateľky, máte mať uzatvorenú druhú pracovnú zmluvu v súlade s § 50 Zákonníka práce.