1 príspevok / 0 nový
emília b
pracovné úväzky v školskej výdajni

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, aké by mali mať úväzky 2 pracovníčky školskej výdajne, kde sa stravuje 45 detí - celodenná strava, 14 detí - poldenná, 5 dospelých stravníkov.
Obe pracovníčky zabezpečujú dovoz obeda, tento proces trvá 20-30 minút, v ŠV sa pripravuje desiata a olovrant, vedúca ŠV vedie výdavkové lístky potravín (desiata, olovrant), a okrem toho 1xdenne umýva šk. jedáleň, ďakujem