1 príspevok / 0 nový
Tatiana Matuchová
pracovné voľno s náhradou mzdy z dôvodu účasti na štátnej jazykovej skúške

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, či má zamestnankyňa nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy podľa § 82 zákona 138/2019 Z. z. v rozsahu 5 pracovných dní na štúdium a na vykonanie štátnej jazykovej skúšky. Nie je zaradená v pláne kontinuálneho vzdelávania.