2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
natalia.kurciko...
Pracovné zaradenie špeciálneho pedagóga v domove sociálnych služieb

Dobrý deň,

chcela by som sa informovať ohľadom splnenia kvalifikačných požiadaviek na pozíciu špeciálneho pedagóga služby včasnej intervencie, ktorá sa poskytuje v Domove sociálnych služieb. Mám ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v odbore pedagogika voľného času a dvojročné pomaturitné špecializačné štúdium odbor špeciálna pedagogika. Môžem sa vzhľadom k môjmu vzdelaniu uchádzať na túto pozíciu?

Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Pracovné zaradene špeciálneho pedagóga

Kvalifikačné predpoklady odborných zamestnancov zariadení v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky sú uvedené vo vyhláške MŠ SR č. 437/2009 Z. z., príloha č. 2, druhý oddiel, časť II. Špeciálny pedagóg. Vaše vzdelanie nie je plnením kvalifikačných predpokladov na uvedenú činnosť. Dvojročné pomaturitné špecializačné štúdium odbor špeciálna pedagogika je nepostačujúce. Špeciálnopedagogickú spôsobilosť musíte získať na vysokej škole. Na činnosť špeciálneho pedagóga sa vyžaduje aj splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky najmenej päť rokov praxe v oblasti špeciálno-pedagogického poradenstva alebo výchovy a vzdelávania detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.