3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
a
pracovno právne vzťahy

Pekný deň prajem,
1.Pedagogický zamestnanec bol prijatý za učiteľa, čo má uvedené aj v pracovnej zmluve. Po rokoch bol menovaný za pedagogického zástupcu riaditeľa školy na základe pracovného poriadku. Menovanému nebola upravená pracovná zmluva na pedagogického zástupcu riaditeľa školy ani s týmto zamestnancom nebola uzatvorená dohoda o zmene pracovných podmienok na pedagogické zástupcu riaditeľa školy. Ako má riaditeľ školy postupovať, ak chce tohto pedagogického zástupcu riaditeľa školy odvolať v súlade s právnymi predpismi.
2.Ak sa zamestnancovi dáva „Oznámenie o výške a zložení funkčného platu“, aký dátum vyhotovenia sa má uvádzať na tomto „Oznámení“, ak účinnosť zákona o priznaní funkčného platu je od 1.1.2016.

Ďakujem za odpoveď A.

Maria Pavlikova
Pracovno-právne vzťahy

Ak bol zástupca riaditeľa školy menovaný na základe pracovného poriadku, tak aj odvolanie bude na základe pracovného poriadku. Zamestnanec má vykonávať svoju činnosť podľa pracovnej zmluvy, menovanie pre zástupcov nie je podľa zákona potrebné. Dôležitá je pracovná zmluva.
Oznámenie o výške a zložení funkčného platu by malo mať dátum 1. 1. 2016, ak je plat určený od 1. 1. 2016.

a
Ďakujem za odpoveď, 1. chcela

Ďakujem za odpoveď,
1. chcela by som sa opýtať, či pri odvolaní pedagogického zástupcu riaditeľa školy je potrebné uviesť aj dôvod,
2.ak na „Oznámení o výške a zložení funkčného platu“ sme uviedli dátum vyhotovenia 7.1.2015 a účinnosť od 1. januára 2015, môže nám to kontrola vytknúť ako porušenie zákona? Ak áno tak akého?

Ďakujem za odpoveď A.