2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
jarkos
pracovný čas

Dobrý deň p. Pavlíková,
poprosili by sme o stanovisko a to:
1.či je zamestnávateľ povinný viesť evidenciu pracovného času podľa §99 Zákonníka práce dvakrát a to: zapísaním príchodu a odchodu do knihy dochádzky a ešte aj zvlášť na mesačných výkazoch práce pre každého zamestnanca, ktorý predkladá do mzdovej učtárne. Týka sa to všetkých zamestnancov, teda pedagogických aj nepedagogických? Ako si majú vykazovať obedńajši prestávku?

2. ako určiť dovolenkový nárok u zamestnankyni-pedagog. zam., ktorá pracuje na úväzok napr. 3 dni v týždni,vždy tie isté tri dni ale s rozdielnym počtom hodín. Koľko hodín dovolenky jej zaplaťiť.?
napr. 82,61 úv., pracuje:ut.-3,5 vyuč. hod., str.-7 vyuč. hodín, štvr.-8,5 vyuč. hodín, ale celkom s ostatnými čisnnosťami je to z úv. 82,61 týždenne 30,98 hodín/ 19 hodín vyučovacích. DOVOLENKU čerpá iba v tieto dni.

Ďakujem

Maria Pavlikova
Ako si evidujete dochádzku a

Ako si evidujete dochádzku a čo predkladáte do mzdovej učtárne Vám nemôžem určiť ja. Máte to mať upravené vo vnútornom predpise. Nepredpokladám, že mzdová učtovníčka bude "lúštiť" knihu dochádzky. vedúci by jej mal dať prehľad aj s prípadnými nadčasovými hodinami a pod. Prestávka na obed sa zaznamenáva do knihy dochádzky. Pravidlá by mali platiť pre všetkých zamestnancov rovnako.
Čo sa týka druhej otázky, dovolenka sa neprepláca na hodiny, ale na dni. Aj zamestnanec pracujúci na skrátený úväzok má nárok na 8 + 1 týždeň dovolenky. Týždňom dovolenky sú len tri dni. Na školskom portáli som to podrobne vysvetľovala, skúste to vyhľadať. Na výpočet dovolenky na skrátený pracovný pomer je vzorec, ktorý sa do týchto rámikov zle píše, teda preformatuje sa to. Posielam Vám link na stránku ministerstva škkolstva, kde je vysvetlenie.

https://www.minedu.sk/data/att/2932.pdf