7 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
AndreaP
Pracovný čas pedagogického zamestnanca na kratší pracovný úvazok

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či riaditeľ školy pri rozvrhnutí pracovného času pedagogického zamestnanca vychádza z vyučovacej hodiny, t.j. 45 minút alebo 60-minútovej hodiny? Ide o to, že zamestnanec má 50% úväzok, t. j. 10 vyučovacích hodín - môže riaditeľ školy určiť, že pedagogický zamestnanec je povinný byť na pracovisku len v čase hodín, ktoré musí odučiť a zvyšnú prácu ma určenú ako prácu na doma (do výšky svojho týždenného pracovného času)?

Maria Pavlikova
Pracovný čas pedagogického zamestnanca na kratší pracovný úvazok

Pracovný čas každého pedagogického zamestnanca tvorí čas vyučovacej povinnosti a čas prípravy na vyučovanie a ostatné činnosti súvisiace s výchovno-vzdelávacou činnosťou. Spôsob, ktorý uvádzate v otázke je možný aj pre zamestnancov s plným pracovným úväzkom aj so skráteným úväzkom. Myslím však, že 10 vyučovacích hodín nie je 50 %ný úväzok z vyučovacej povinnosti a uviedli ste ho len ako príklad.

AndreaP
Pracovný čas pedagogického zamestnanca na kratší pracovný úvazok

No ide o učiteľa špeciálnej základnej školy v triede pre ťažko mentálne postihnutých žiakov (kde základný úväzok je podľa nariadenia 422/2009 Z. z. 20 hodín) s 50 % úväzkom - rozsah vyučovacej povinnosti teda je 10 hodín týždenne.
Rozvrhom má určené, že každý deň odučí po 2 hodiny.
Je teda možné, aby riaditeľ určil, že stačí, ak na pracovisku bude denne počas tých 2 vyučovacích hodín (+ prestávka medzi hodinami + 15 minút pred začatím vyučovania = 2 x 45 min. + 15 + 15) a zvyšný pracovný čas do výšky svojho týždenného času (18,75 hod.) vykáže ako prácu na doma?

Maria Pavlikova
PRACOVNÝ ČAS PEDAGOGICKÉHO ZAMESTNANCA NA KRATŠÍ PRACOVNÝ ÚVAZOK

Áno je to možné, aby riaditeľ školy určil pracovný čas a jeho rozvrhnutie tak, ako píšete v otázke. Malo by to byť zakomponované v pracovnom poriadku. Samozrejme, že takto určený pracovný čas, že na pracovisku budú pedagogickí zamestnanci len hodiny, kedy majú byť podľa rozhrhu hodín na pracovisku plus prestávky a nejaký čas pred začietkom pracovnej doby, prípadne aj po nej, bude určený pre všetkých zamestnancov, nielen pre zamestnancov pracujúcich na kratší pracovný čas.

Radimira
Určenie priamej, príležitostnej a administratívnej činnosti

Pracujem u svojho zamestnávateľa od roku 2013 ako vychovávateľka pre CVČ na celý úväzok, čiže 30. hodín.
CVČ v ktorom pracujem pôsobí pri ZŠ. Minulý rok som vážne ochorela a od septembra 2016 mi bol priznaný polovičný invalidný dôchodok . Zároveň som nastúpila od septembra do zamestnania na polovičný úväzok, čiže 15. hodín. Môj zamestnávateľ ma zároveň ustanovil zástupkyňou riaditeľky CVČ. Z tých 15 hodín mám priamu výchovnú činnosť 7. hodín a 8. hodín na administratívu a príležitostnú činnosť. Mám za to, že tento čas na celú agendu je nepostačujúci, pretože keď som pracovala na celý úväzok počet hodín na administratívu bol 10. hodín a aj keď som na polovičný úväzok, mám na starosti celú agendu CVČ a jeho riadenie, tak ako keď som bola na celom úväzku, ale zaplatené len za 8.hodín. Samozrejme že sa to nedá časovo zvládnuť, tak si prácu beriem na doma, čiže ja ju spravím, ale zaplatenú ju nemám. Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Určenie priamej, príležitostnej a administratívnej činnosti

Neviem posúdiť, či prácu zástupkyne riaditeľa CVČ stíhate. Nepoložili ste mi žiadnu otázku, na ktorú by som mohla odpvedať.

Inga
Úväzok pri skrátenom pracovnom týždni

Dobrý deň, rada by som sa opýtala, aký môže mať učiteľ v ZUŠ najvyšší úväzok pri práci len 4 dni v týždni a pri práci len 3 dni v týždni. Ďakujem.