3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
evinkaka1971
Pracovný čas v MŠ

Pracujem v súkromnej MŠ, zaradenej v sieti škôl....Ak nemá MŠ kolektívnu zmluvu, je povinný zamestnávateľ dodržiavať Vyššiu kolektívnu zmluvu, čo sa týka pracovného času učiteľov, alebo si ju môže nastaviť podľa vlastného uváženia? ďakujem za odpoveď

Maria Pavlikova
Pracovný čas v MŠ

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa je záväzná pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a ktorí sú uvedení v § 1 ods. 1 uvedeného zákona. Pod písm. k) je uvedené, že sa vzťahuje aj na materské školy v zriaďovateľskej pôsobnosti inej právnickej osoby alebo fyzickej osoby. Z uvedeného vyplýva, že vyššia kolektívna zmluva je záväzná aj pre súkromných zriaďovateľov a súkromné materské školy. Podľa čl. II. Pracovné podmienky a podmienky zamestnávania vyššej kolektívnej zmluvy sa určuje pracovný čas zamestnanca na 37,50 hodín týždenne. Konkrétne rozvrhnutie pracovného času a jeho organizácia je vždy v kompetencii zamestnávateľa.

Katarína Bódiová
Ako evidovať pracovný čas v MŠ aj s obedňajšou prestávkou?

Je to jednotriedna MŠ, kde učiteľky sa navzájom zastupujú. Kedy majú nárok na obedňajšiu prestávku, a ako ju evidovať v dochádzke? Zastupujúca je sama celý deň s deťmi!