1 príspevok / 0 nový
Daniela Stanovská
Pracovný pomer na dobu určitú

Dobrý deň, máme pracovníka ktorý mal uzatvorený pracovný pomer na dobu určitú 2x a to od 11.3.2015 do 31.8.2015
druhý krát od 1.9.2015 do 31.8.2016. /pracoval ako denný vychovávateľ v reedukačnom centre/
Nespĺňal kvalifikačné predpoklady a teraz 9.8.2016 si priniesol potvrdenie, že v šk.roku 2016/2017 neotvárajú prvý ročník štúdia v odbore špeciálna pedagogika.
Stačí mu toto potvrdenie na to , aby sme mu uzavreli pracovný pomer na dobu neurčitú ako nekvalifikovanému.

2. V prípade, že by chcel ten istý pracovník nastúpiť ako pomocný vychovávateľ, kde nepotrebuje kvalifikáciu, bol by posudzovaný ako nový pracovník a mohli by sme mu dať zase zmluvu na dobu určitú, alebo je posudzovaný ako pracovník, ktorý už mal 2x u nás zmluvu uzatvorenú.

3. V prípade, ak by tento pracovník zostal pracovať ako pomocný vychovávateľ a po roku by sa chcel vrátiť na miesto denného vychovávateľ, prípadne priniesol potvrdenie, že začal študovať, bolo by mu možné dať novú pracovnú zmluvu a na aký pracovný pomer?