1 príspevok / 0 nový
Erika Gibalova
Pracovný úväzok vychovávateľky

Dobrý deň pani Pavlíková, chcem Vás poprosiť o radu.
Vychovávateľka v ŠKD má v mesiaci apríl prekážku na strane zamestnávateľa a dostane 80 % platu.
Učiteľka prvého ročníka odchádza v máji na materskú dovolenku. Je možné, počas MD pani učiteľky dať suplovať do prvého ročníka vychovávateľku? Príležitostne to tak funguje, ale bolo by to možné aj dlhodobo? Na tie dva mesiace do konca školského roka? A ako je to potom s financovaním? Bude počas suplovania v škole platená z preneseného výkonu?
Veľa otázok:) ale neviem sa v tejto situácii zorientovať.
Vopred ďakujem za odpoveď.