3 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Anonymous
právoplatnosť rozhodnutia

Prosím o informáciu. Je potrebné aj pri rozhodnutiach vydávaných v škole uvádzať, že rozhodnutie je právoplatné? Ak áno,akým spôsobom.
Ďakujem

Maria Pavlikova
Právoplatnosť rozhodnutia

Pri rozhodnutiach, ktoré sú vydané v správnom konaní, t. j. podľa zákona č. 71/1967 Zb., v ktorých je poučenie o odvolaní, treba uviesť kedy je rozhodnutie právoplatné, aby sa sledovala doba na odvolanie. Toto sa uvádza, aj keď je rozhodnutie v prospech zúčastnenej osoby a nepredpokladáte odvolanie. Právoplatnosť sa vyznačuje v pravom hornom rohu na rozhodnutí s textom "Toto rozhodnutie je právoplatné dňa ..... "a podpisom zodpovednej osoby. Vyžaduje sa aj okrúhla pečiatka so štátnym znakom priemeru 22 mm.

Anonymous
Ďakujem za odpoveď, p.

Ďakujem za odpoveď, p. Pavlíková,
ešte jedna informácia na upresnenie - platí to aj pre súkromné školy? Vopred ďakujem.