2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Katarina Kubovcikova
prax

Dobrý deň,chcem sa informovať ohľadom uznania pedagogickej praxe.Dna 1.10.2003 som sa zamestnala ako majsterka odbornej výchovy na strednej škole,v priebehu roka som nastúpila na materskú dovolenku - dieťa sa narodilo v máji 2004.Na materskej som bola do augusta 2009.1.9.2009 som sa zamestnala opäť ako majsterka odbornej výchovy na strednej škole,kde som pôsobila do 31.8.2012. Dalej som 1.2.2013 - 30.6.2013 pracovala ako vychovávateľka ŠKD- okrem prázdnin(júl - august 2013) a zas od 1.9.do 24.8.2014.Od 25.8.2014 som nastúpila do materskej školy ako učiteľka.Tu mi však zriadovateľ- obec uznáva len 2 roky praxe,napriek tomu že na strednej a základnej škole spolu mi základná škola k 31.12.2012 započítala 8 rokov pedagogickej praxe.Ako to vlastne je,to si prax ráta každý po svojom?Prosím Vás o radu.

Maria Pavlikova
Prax

Započítavanie praxe pre účely stanovenia platového stupňa by mal mať zamestnávateľ upravené vo svojom vnútornom predpise. Je vhodné mať konkretizované ako sa započítava iná prax ako pedagogická, ako sa započítava prax získaná pri manuálnych činnostiach a pod. Započítavanie pedagogickej praxe by malo byť u každého zamestnávateľa rovnaké. Pedagogická prax je v súčasnosti definovaná v § 3 zákona č. 317/2009 Z. z. Ale aj v predchádzajúcom období pedagogická prax sa započítavala plne bez ohľadu na to, či ju pedagogický zamestnanec vykonával ako majster odbornej výchovy, vychovávateľ, učiteľ materskej školy, učiteľ základnej školy, či učiteľ strednej školy. Takže všetky obdobia, kedy ste vykonávali pedagogickú činnosť Vám zamestnávateľ musí započítať plne. Čo sa týka materskej a rodičovskej dovolenky, tá sa započítava najviac 3 roky na jedno dieťa a najviac 6 rokov na všetky deti. Presné určenie započítania praxe je v § 6 zákona č. 553/2003 Z. z. Podľa môjho názoru, z Vašich údajov však nevyplýva ani 8 rokov pedagogickej praxe, avšak ani dva roky. Niečo je tam nesprávne uvedené.