8 príspevkov / 0 nový
Posledné pridané
Andrea 79
Predĺženie splatnosti kreditov

Dobrý deň, naša učiteľka po skončení RD nám podala žiadosť o predĺženie splatnosti doteraz získaných kreditov o 3 roky, nakoľko čerpala MD a RD. § 46 ods. 5 zákona 317/2009, ktorý hovorí o predĺženie splatnosti kreditov je od 1.1.2015 zrušení. Je možné vyhovieť žiadosti, ak áno podľa čoho?
ďakujem

Maria Pavlikova
Predĺženie platnosti kreditov

§ 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. od 1. 9. 2015 opäť platí a svojej zamestnankyni môžete vyhovieť.

Františka
Predĺženie platnosti kreditov z dôvodu MD

Dobrý deň, môžem požiadať o predlženie splatnosti kreditov aj spätne? Problém je v tom, že na materskej a rodičovskej dovolenke som bola necelý rok pred 4 rokmi. Už 2 roky som zamestnaná v inej škoke. Komu adresovať žiadosť? Pred 10 dňami som nastúpila na materskú dovokenku, no od 31.8.mi končí zmluva. Môžem žuadať o ďalšie predĺženie? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Predĺženie platnosti kreditov z dôvodu MD

Ak Vám 31. 8. 2017 končí zmluva, t. j. pracovný pomer a pred 10. dňami ste nastúpili na materskú dovolenku, v súčasnosti je zbytočne žiadať o predĺženiie doby platnosti kreditov, Neuvádzate síce dobu platnosti kreditov, ale je veľmi pravdepodobné, že doba ich platnosti ešte neuplynula. Bolo by vhodnejšie o predĺženie doby platnosti kreditov požiadať pred uplynutím doby ich platnosti a hlavne počas pracovného pomeru, kedy sa Vám vypláca aj kreditový príplatok. Ak ste sa rozhodli požiadať o predĺžení doby platnosti kreditov, musíte tak urobiť v súlade s § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. písomnou žiadosťou svojmu zamestnávateľovi.

Františka
Predĺženie platnosti kreditov z dôvodu MD

Ďakujem pekne za odpoveď.

Katarína_B
Predĺženie platnosti kreditov z dôvodu RD

Dobrý deň,

chcela by som sa poradiť ohľadne predĺženia platnosti kreditov z dôvodu čerpania MD/RD. Začiatkom novembra mi končí platnosť kreditov, ktoré som získala v roku 2010. Nakoľko som od januára 2012 striedavo na MD/RD, kreditový príplatok som čerpala len 1,5 roka a chcela by som zamestnávateľa požiadať o predĺženie platnosti kreditov. Nakoľko sa do práce plánujem vrátiť až po ukončení RD, t.j. v septembri 2018, zaujímalo by ma, či mám zamestnávateľa požiadať o predĺženie platnosti kreditov už teraz, t.j. tesne pred skončením platnosti kreditov, alebo je možné tak urobiť i pred nástupom do práce, čiže v auguste/septembri, čo by v mojom prípade znamenalo 10 mesiacov po skončení platnosti týchto kreditov.

Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Predĺženie platnosti kreditov z dôvodu RD

Podľa môjho názoru urobíte lepšie, keď požiadate o predĺženie doby platnosti kreditov podľa § 46 ods. 5 zákona č. 317/2009 Z. z. teraz, a to z dvoch dôvodov. Jednak uvedený ods. 5 § 46 je k 1. 1. 2018 zrušený, takže po tomto termíne nebudete môcť žiadať o predĺženie doby platnosti kreditov a po druhé, ak doba platnosti kreditov uplynie v novembri 2017, zamestnávateľ nemôže predpokladať, že Vy uvažujete o predĺžení platnosti kreditov a kredity, resp. osvedčenia odloží, pretože platnosť kreditov uplynula. Predĺžiť platnosť kreditov nie je povinnosť zamestnávateľa, je to možnosť zamestnanca požiadať zamestnávateľa o predĺženie doby platnosti kreditov.

Katarína_B
Predĺženie platnosti kreditov z dôvodu RD

Ďakujem pekne za cennú radu. Chcela by som sa ešte spýtať, či je podľa Vášho názoru možné požiadať z dôvodu čerpania MD/RD aj o predĺženie platnosti tých kreditov, ktorých platnosť ešte neuplynula, ale končí napr. budúci rok. Tieto kredity som tiež mala možnosť využiť na kreditový príplatok len niekoľko mesiacov, nakoľko zvyšné obdobie som bola na MD/RD. Od septembra 2018 síce plánujem nastúpiť do práce, ale kredity mi končia už v októbri, čo by stále znamenalo, že zo 7-ročnej platnosti kreditov, som ich mala možnosť využiť len 4 mesiace. Počítam s tým, že možnosť čerpať kredity sa mi z dôvodu čerpania MD/RD skráti, ale nerada by som z tohto dôvodu prišla o všetky nadobudnuté kredity bez toho, aby som ich mala možnosť aj využiť na kreditový príplatok. Som si vedomá toho, že rozhodnutie je v kompetencii riaditeľa školy, snažím sa získať viac informácií k tejto téme, nakoľko predpokladám, že riaditeľ bude vyžadovať pre svoje rozhodnutie podporné stanovisko.

Ďakujem Vám pekne za odpoveď.