4 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
Adriana F
predmet spoločenská komunikácia

Dobrý deň prajem. Chcela by som sa opýtať na obsahovú náplň stredoškolského odborného predmetu "komunikácia v praxi". Nie je to náhodou to isté ako povinný odborný predmet "spoločenská komunikácia", len inak pomenovaný? Je na jeho vyučovanie kvalifikovaný učiteľ psychológie (?), lebo vo vyhláške MŠ SR 437 /2009 Z. z. v časti VIII. Učiteľ profesijných odborných predmetov v článku 47 uvádza :

"47. len na vyučovanie predmetu spoločenská komunikácia – učiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a absolvovanie
dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia predmetu spoločenská komunikácia v metodicko-pedagogických centrách alebo neučiteľské vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium a absolvovanie dvojročného špecializačného kvalifikačného štúdia predmetu spoločenská komunikácia v metodicko-pedagogickom centre".

MPC žiadne takéto štúdium neponúka. Poprosím Vás o vyjadrenie sa. Ďakujem. S pozdravom Adriana

Maria Pavlikova
Predmet spoločenská komunikácia

Ak metodicko-pedagogické centrum neponúka špecializačné kvalifikačné štúdium predmetu spoločenská komunikácia, tak je problém. Pretože na vyučovanie tohoto predmetu je kvalifikovaný učiteľ, ktorý má vysokoškolské vzdelanie učiteľské bez rozdielu aprobácia alebo ktorý má vysokoškolské vzdelanie neučiteľské, ale má doplňujúce pedagogické vzdelanie, ale v oboch prípadoch musí mať špecializačné kvalifikačné štúdium v MPC.
Pre lepšie vysvetlenie by som to prirovnala ku kvalifikácii na cudzí jazyk - predpoklad je vysokoškolké vzdelanie druhého stupňa bez ohľadu na zameranie, ale musí mať štátnu skúšku, prípadne rozširujúce štúdium jazyka - to je určujúce.

Adriana F
Ďakujem pekne za odpoveď,

Ďakujem pekne za odpoveď, pani Pavlíková. Ešte by som sa rada opýtala, na koho sa mám obrátiť, pokiaľ som zistila takýto nedostatok vo vyhláške týkajúci sa kvalifikovanosti učiteľa na vyučovanie daného odborného predmetu. 80% obsahu obsahu učiva "spoločenskej komunikácie" totiž tvorí psychológia (psychológia osobnosti, sociálna psych., psych. práce a trhu), zvyšok je etika. Odjakživa daný predmet učila kolegyňa so psychológiou v aprobácii. Po jej odchode do dôchodku (a mojom pobyte na MD) sa zmenilo vedenie a to nové mi nechce uznať moju kvalifikovanosť. Ďakujem pekne za odpoveď.

Maria Pavlikova
Predmet spoločenská komunikácia

Ja som napísala, to čo stanovuje vyhláška. Možno na ministerstve školstva by našli aj inú alternatívu. Ak nie je, mohli by to zahrnúť do najbližšej novely vyhlášky č. 437/2009 Z. z. Napíšte im o stanovisko a zašlite aj kópie Vašich vysvedčení.