2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
NatyBenková
Predseda predmetovej komisie

Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať predseda predmetovej komisie podľa nového zákona č. 138? potrebuje 2. atestáciu + príslušné vzdelávanie pre predsedov PK? Ďakujem

NatyBenková
Vedúci predmetovej komisie pre všeobecnovzdelávacie predmety

Aké kvalifikačné predpoklady musí spĺňať vedúci predmetovej komisie podľa nového zákona č. 138? potrebuje 2. atestáciu + príslušné vzdelávanie pre vedúcich PK? Ďakujem