2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
dotazoa
Preplatenie dovolenky

Dobrý deň,
chcem poprosiť o radu k preplateniu dovolenky.
Zamestnankyňa pracovala pre školu na pracovnú zmluvu od 1.7.2017 do 31.8.2019 na 40% pracovný úväzok. Od 1.9.2019 bola ukončená pracovná zmluva a bola uzatvorená dohoda o pracovnej činnosti. K 31.12.2019 bude končiť aj dohoda o pracovnej činnosti. Zosla jej nevyčerpaná dovolenka z r.2018 10 dní, z r. 2019 20 dní. Zamestnankyňa pri ukončení zmluvy nemala túto dovolenku preplatenú, ani nežiadala o jej preplatenie.
Otázka: Má nárok na preplatenie zostatku dovolenky (10+20 dní) teraz pri ukončení dohody za obdobie do 31.8.2019? Musí o preplatenie požiadať, alebo má zamestnávateľ povinnosť dovolenku doplatiť k 31.12.2019 aj keď pracuje už iba na dohodu? Ak o preplatenie požiada až v januári, má nárok aj na preplatenie zostatku dovolenky za r.2018?
Ďakujem

Maria Pavlikova
Preplatenie dovolenky

Zamestnanec nemá žiadať o preplatenie dovolenky. Je to povinnosť zamestnávateľa pri ukončení pracovného pomeru preplatiť nevyčerpanú dovolenku. Na dohodu zamestnancovi predsa dovolenka nevzniká, ako ju chcete preplatiť. S takouto kombináciou som sa stretla prvýkrát.