1 príspevok / 0 nový
hazu
Preplatenie poplatku za funkčné inovačné vzdelávanie

Dobrý deň,

chcela by som Vás veľmi pekne poprosiť o vyjadrenie k nasledovnému problému:

od 1.7.2019 máme novú riaditeľku školy. Tá sa prihlásila na platené funkčné inovačné vzdelávanie ešte podľa platnosti starého zákona 317 o pedagogických zamestnancoch.. Má vyplnenú prihlášku, podpísanú aj od zriaďovateľa.
Zaujíma nás, či jej môžeme poplatok za vzdelávanie refundovať, keďže v septembri 2018, keď sa tvoril plán Kontinuálneho vzdelávania sme ani len netušili, že od 1.7. bude nastupovať nová riaditeľka školy, preto do plánu zaradená nie je. Myslíme si však, že tento typ vzdelávania je potrebný na výkon funkcie, a mal by byť preplatený z normatívnych prostriedkov. Mýlime sa?
Zriaďovateľ so vzdelávaním súhlasil a povedal, že jej poplatok máme preplatiť. Nechceme však porušiť zákon alebo nejaký iný predpis. Smernicu o preplácaní náhrad za vzdelávanie nemáme.

Ďakujem