2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
SOSkola
preradenie majstra odborného výcviku na učiteľa

Stredná odborná škola obchodu a služieb - zaradenie pedagogického zamestnanca- majster odborného výcviku má vzdelanie: prevádzka hotelov a spoloč.stravovania-maturita r.1983, výučný list - hostinský r. 2008, Bc. Fakulta prír. vied Univerzity Mateja Bela -majster odbornej výchovy r. 2007, Mgr. štúdium -Dubnický technologický inštitút v Dubnici n/V -učiteľstvo ekonomických predmetov v študijnom odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy r. 2013, je zaradený ako MOV s 1. atestáciou (MOV).
Ak by bol preradený ako učiteľ odborných predmetov - cvičenia z technológie prípravy pokrmov, technológia, potraviny a výživa, bol by zaradený ako nekvalifikovaný? Ďakujem

Maria Pavlikova
preradenie majstra odborného výcviku na učiteľa

Dobrý deň,
v súlade s § 14 zákona č. 138/2019 Z. z. kvalifikačné predpoklady učiteľov a majstrov odbornej výchovy posúdi zamestnávateľ, ktorý posúdi zhodu obsahu získaného vzdelania s obsahom školského vzdelávacieho programu.