1 príspevok / 0 nový
ing.maria324
preradenie na inú prácu

Dobrý večer,
Chcem Vás poprosiť o radu ohľadom zaradenie na inú prácu. V školstve pracujem od roku 1985 ako MOV pre odbor: šitie odevov v odevnej konfekcii. Nakoľko mám od septembra učiť ako MOV odbor: strojár a kolegyňa bude učiť odbor: šitie odevov s výučným listom pletiarka, strednú školu má odbor pletiarstvo a rozširujúce vzdelanie má smer výchováteľstvo / je to podľa Vás správne/.
VZDELANIE
09/2014 – 06/2015 výučný list – Hostinský a vysvedčenie o záverečnej skúške praktická žena
06/2013 - 05/2014 MPC – Prešov 1.atestačná skúška mám vykonanú v kategórii majster odbornej výchovy – Téma: Využitie učebnej pomôcky v predmete Technológia /krajčírka/
09/ 2010- 05/ 2012 Katolícka univerzita Ružomberok , v študijnom odbore: Rozširujúce štúdium o pedagogickej spôsobilosti pre mentálne postihnutých žiakov pre 2 .stupeň VŠ
Téma: Manuálne zručnosti žiakov s mentálnym postihnutím zaradených do variantu A
09/2007 - 06/2009 Slovenská technická univerzita v Bratislave, v študijnom odbore: Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy, titul Ing.
Téma: Vývoj metód a organizácie výučby v odbornom školstve na Slovensku.
09/2001 - 09/2004 Trnavská univerzita v Trnave, pedagogická fakulta, v študijnom odbore: majster odbornej výchovy Téma: Učebné texty z technológie odievania
09/1989 - 12/1992 UK – Bratislava, pedagogická fakulta – o rozšírení pedagogickej spôsobilosti
09/1986 - 05/1989 Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, o pedagogickej spôsobilosti
09/1974 - 06/1979 Stredná priemyselná škola Svit, ukončenie: maturitná skúška / šitie odevov v odevnej konfekcii/
09/1972 – 06/ 1974 Učňovská škola – Spišská Nová Ves, ukončenie : výučným listom
Chcela by som Vás poprosiť o informáciu, do akej platovej triedy by som mala byť správne zaradená na základe absolvovaného vzdelávania a vykonaných skúšok.
Veľmi pekné Vám ďakujem za informáciu.