2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
judit99
preradenie zamestnanca

Dobrý deň p. Pavlíková,
chcela by som sa opýtať, že máme zamest. majster odbornej výchovy a chceli by sme ju preradiť ako vychovávateľa do šk. internátu. Má úplne stred. vzdelanie a osvedčenie učiteľ odborných predmetov a majster OV vo vých-vzdel. praxi-soc. komunikácia, motivácia k práci a tvorivosť na odb. výcviku.Zaradená je MOV ped. tr.8. Môže byť preradená ako vychovávateľka s takým istým plat. zaradením,s udelením výnimky do 2 rokov ukončiť DPŠ, alebo len ako nekval. kým si na 8 tr. neukončí dopl. štúdium z mimoškolskej pedag.? Ďakujem za odpoveď.

Maria Pavlikova
Preradenie zamestnanca

Moc tomu nerozumiem, samé skratky a pomlčky. Má úplné stredné vzdelanie a osvedčenie učiteľ odborných predmetov, kto jej vydal takéto osvedčenie ? Výnimku jej neudelíte, žiadne výnimky už nie sú, § 8 ods. 4 zákona č. 317/2009 Z. z. umožňuje pedagogickému zamestnancovi, do dvoch rokov doplniť si pedagogickú spôsobilosť pre kategóriu, v ktorej bude vykonávať činnosť, teda v tomto prípade z mimoškolskej pedagogiky. Po túto dobu bude zaradená bude ako samostatná vychovávateľka v 8. platovej triede.