1 príspevok / 0 nový
AndreaP
prestup žiaka na zahraničnú školu

Chcela by som sa opýtať, či môže žiak, ktorý ma slovenské občianstvo a plní si povinnú školskú dochádzku na slovenskej škole prestúpiť na českú základnú školu? Rodič požiadal o osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky, bolo mu riadne vydané rozhodnutie, s tým, že ostáva kmeňovým žiakom na slovenskej škole. Teraz však prišlo oznámenie o prestupe žiaka do ČR. Ako má postupovať slovenská škola? Má žiaka naďalej viesť vo svojej evidencii? Alebo ku dňu prestupu na českú školu prestáva byť žiakom slovenskej školy?