Až 470 škôl sa zapojilo do projektu Aktívna škola

02.10.2023
Prevádzka školy

Projekt Aktívna škola predstavuje komplexný prístup k pohybovým aktivitám, ktoré realizuje škola pred, počas alebo po skončení vyučovania. Cieľom je priniesť do škôl nielen viac pohybu, ale najmä zmenu myslenia v prístupe k zdravej životospráve žiakov. Podstatou je pristupovať ku všetkým pohybovým a športovým aktivitám na škole ako k súboru príležitostí, ktoré reprezentujú časti Aktívnej školy. Prvých 470 škôl začalo s realizáciou projektu od 1. septembra.

Aktívna škola je projektom rezortu školstva, ktorý reaguje na celospoločenský problém nedostatku pohybu u detí a žiakov a s ním súvisiaci rastúci trend negatívnych javov.  Nezdravý životný štýl, ktorý sa prejavuje nízkou úrovňou pohybovej aktivity a konzumáciou vysoko-kalorickej stravy, má za následok aj dlhodobý pokles telesnej zdatnosti, pohybovej gramotnosti a pohybových kompetencií u detí a žiakov.

„Škola môže zohrávať významnú úlohu, pokiaľ ide o výchovu k zdraviu a pohybu. Žiaci strávia v školách značnú časť svojho života. Čas strávený v škole môže významne pomôcť k naplneniu odporúčaní WHO a zvýšiť dennú pohybovú dávku našich žiakov. Zároveň škola dokáže inšpirovať a vychovávať žiakov k pohybu a športu aj po skončení vyučovania vo voľnom čase,“ informuje Daniel Bútora, minister školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Mnohé školy už dnes poskytujú žiakom dostatok pohybu, pokiaľ nazerajú na pohyb ako na súbor príležitostí, ktoré začínajú cestou do školy, pokračujú počas vyučovania a končia cestou zo školy domov. Viac pohybu na školách si však vyžaduje zmenu kultúry školy, využitie nových analytických, plánovacích, manažérskych nástrojov a  zapojenie všetkých aktérov do procesu (žiak, rodič, učiteľ, riaditeľ, zriaďovateľ, športové zväzy a kluby, médiá). Nástrojom je práve koncept Aktívnej školy, ktorý začalo od 1. septembra využívať už 470 škôl.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte