Konferencia ŠKOLA 2017/2018 bude o fair-play v zborovni aj mimo nej

11.10.2017
Prevádzka školy

Menovanie a odvolanie riaditeľa školy. Evidencia pracovného času pedagogických zamestnancov. Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v školskej praxi. Najčastejšie nedostatky odhalené školskými kontrolórmi. Zákonné spôsoby uzatvorenia pracovno-právnych vzťahov zvolených riaditeľov škôl. Neštandardné pracovno-právne vzťahy v škole. Ale aj návody, ako sa chrániť pred šikanou podriadených či ako manažovať kolektívy s rozmanitými povahami.

Tieto otázky, ale aj mnoho iných budú tvoriť ústrednú líniu jubilejného 10. ročníka odbornej konferencie ŠKOLA 2017/2018. Odborná konferencia je určená riaditeľom a zástupcom riaditeľov materských, základných, stredných škôl a základných umeleckých škôl, ale rovnako tak aj učiteľom, zriaďovateľom a všetkým, ktorých zaujímajú legislatívne a manažérske otázky školskej praxe. Organizátorom je odborné nakladateľstvo Dr. Josef RAABE Slovensko, ktoré na Slovensku už viac ako 18 rokov podporuje kvalitu vzdelávania.

Konferencia je jednodňová, uskutoční sa v dvoch mestách: v Bratislave sa bude konať 6. novembra 2017 a v Košiciach sa uskutoční 14. novembra 2017.

„Úspešný riaditeľ školy musí zvládať v rámci svojej funkcie riadenie na viacerých frontoch. Personalistika, financie, vzdelávací proces, medziľudské vzťahy. A všetky tieto oblasti sú spravidla vymedzené vlastnými (často nielen) právnymi predpismi, v rámci ktorých musí vedieť zdatný riaditeľ manévrovať. Je to vôbec možné? Určite áno! Účastníkom tohtoročnej konferencie ŠKOLA naši skúsení lektori poradia, ako hrať na tomto náročnom poli fér," hovorí Mgr. Mira Schrimpelová, konateľka odborného nakladateľstva RAABE.

Téma tohtoročnej konferencie aj preto znie:
FAIR-PLAY V ZBOROVNI AJ MIMO NEJ. AKO NA TO?

MInulého ročníka konferencie sa zúčastnilo vyše 200 účastníkov, s rovnakou účasťou počíta organizátor aj v tomto roku. Dopoludňajší program budú tvoriť prednášky pre všetkých účastníkov konferencie, poobedný program si každý z účastníkov „ušije" podľa svojich potrieb a záujmov. Z ponuky workshopov a seminárov si účastníci budú môcť zvoliť dva, ktoré absolvujú pod vedením skúsených lektorov. „Prednášajúcimi budú aj tento rok renomovaní odborníci, ktorí sa tej-ktorej problematike venujú dlhodobo," prezradila Mira Schrimpelová.

Tematické oblasti a lektori konferencie ŠKOLA 2017/2018:

1. Personálne riadenie (fair-play v oblasti personalistiky a manažovania ľudských zdrojov)

JUDr. Danica Bedlovičová, Právnička, mediátorka

Mgr. Ján Sitarčík, PhD., Riaditeľ odboru pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov MŠVVaŠ SR

doc. JUDr. Jozef Tekeli, PhD., Advokát, Katedra ústavného práva a správneho práva UPJŠ v Košiciach

2. Ekonomické a finančné riadenie (fair-play v oblasti účtovníctva a financií v škole)

Ing. Gabriela Petrúšková, Vedúca oddelenia analýz, finančných a kontrolných činností, Odbor školstva Okresného úradu v Trenčíne

Mgr. Jozef Sýkora, MBA, Kontrolór mestskej časti Bratislava-Petržalka

3. Medziľudské vzťahy a komunikácia (fair-play vo vzťahoch medzi školou, žiakmi a ich rodičmi)

Ing. Dr. Nora Lauková, Terapeutka a profesionálna externá koučka, konateľka F.A.M.E., s.r.o.

PhDr. Dáša Spillerová, Spoluzakladateľka a výkonná riaditeľka spoločnosti ADDA Consultants

PhDr. Mária Gedeónová, Psychologička, Psychologické preventívne centrum

Riaditelia, zástupcovia riaditeľov škôl, resp. pedagógovia sa môžu na konferenciu prihlasovať už teraz TU.

Viac informácií a priebežne aktualizované správy o konferencii, lektoroch aj jednotlivých vzdelávacích aktivitách nájdete tu.

 

Partneri konferencie:
 

CoLibri Cover System Hotel Plejsy
   

 

Mediálni partneri:

 

  Učiteľské noviny  
  sp  
     

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte