Kritické myslenie – kľúčová kompetencia budúcnosti

25.10.2021
Prevádzka školy

Je a bude to tak. Kritické myslenie bude jednou z najkľúčovejších kompetencií budúcnosti. 

Definícií kritického myslenia je mnoho. V každom prípade je považované za zručnosť. Presnejšie súbor zručností, vďaka ktorým vieme rozlíšiť:

•                  názor od faktu,

•                  pravdu od nepravdy,

•                  spoľahlivý zdroj informácií od nedôveryhodného.

Odborníci a odborníčky na vzdelávanie hovoria, že rozvoj kritického myslenia priamym spôsobom je zmysluplný vo chvíli, keď dieťa dokáže rozoznávať v bežnom živote:

•                  Medzi faktom a názorom

•                  Medzi fikciou a realitou

•                  Medzi logikou a polemikou

 

Vo väčšine štúdií sa tento prelomový vek odhaduje v rozmedzí 10 až 13 rokov. Práve v tomto čase je užitočné začať pridávať do vzdelávacieho procesu aktivity priamo rozvíjajúce analytické a kreatívne zručnosti, ktoré vedú k cibreniu kritického myslenia.

Najužitočnejšími sú diskusné a debatné formáty, vďaka ktorým bežne vyučovaný obsah môže byť podávaný spôsobom tvorby argumentov a formalizovanou hrou. Pri diskusiách môžu vyučujúci nielen zapojiť do analýzy obsahu samotnú mládež, ale tiež sledovať schopnosť formulovať ucelené argumenty. Rovnako pri súťažnej debate vzniká priestor hravým spôsobom dostať deti do situácií, keď nehľadajú v pamäti správnu odpoveď. Musia skôr v danej téme hľadať zmysel a formulovať dôvody a argumenty na konkrétne pozície.

Vzdelávanie v oblasti kritického myslenia môže byť obohatené aj o rolové hry. Vďaka nim sa môžu žiaci a žiačky vcítiť do kože určitých aktérov a spoznávať vzdelávací obsah cez konkrétne motivácie a špecifické argumenty. Niektoré organizácie dávajú mladým možnosť zúčastniť sa na modelových zasadnutiach rôznych parlamentov a organizácií, na vyučovacej hodine sa rovnako môžu žiaci a žiačky učiť prostredníctvom modelových situácií.

V neposlednom rade je dôležité posilniť mediálnu a informačnú gramotnosť mladých. Práve vek detí na druhom stupni základných škôl je moment, keď sa prvýkrát stretávajú so svetom internetu a sociálnych sietí naplno. Preto je potrebné nielen počas klasických vyučovacích hodín, ale aj mimoškolskými aktivitami a špeciálnymi workshopmi podporovať schopnosť triedenia informácií. Modelové hry a aktivity, v ktorých musia overovať nedôveryhodné články a „šokujúce“ informácie, sú preto v optimálnom prípade v hľadáčiku každej modernej školy.

Spracované podľa INOVATÍVNA ŠKOLA, RAABE 2021. 

INOVATÍVNA ŠKOLA

Publikácia INOVATÍVNA ŠKOLA sa komplexne venuje povinnostiam riaditeľa školy pri tvorbe školského vzdelávacieho programu, jeho kompetenciám pri zavádzaní inovácií vo výchove a˛ vzdelávaní. V oblasti manažmentu je v koncepte zaradená tvorba koncepcie a vízie školy, manažérske zručnosti v oblasti komunikácie a vedenia zamestnancov a postupy pri modernizácii školského prostredia prostredníctvom projektového manažmentu. Publikácia tiež prináša možnosti a alternatívy inovatívnych metód a˛ techník vzdelávania, prostriedky vzdelávania a kompetencie a gramotnosť žiakov, ktoré môže škola rozvíjať a posilňovať. Nechýbajú ani konkrétne príklady a skúsenosti riaditeľov škôl ako príklady dobrej praxe zo slovenského prostredia a zahraničia.

Publikácia je rozčlenená do 5 základných kapitol:

Manažment inovácií

Školský vzdelávací program

Inovatívne prostredie

Metódy a formy vzdelávania

Príklady dobrej praxe

 

Zdroj: raabe.sk

 

 

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte