Máte obavy z diskusie so žiakmi? Poďte na bezplatné školenia a naučíme vás to!

28.02.2018
Prevádzka školy

Odborné nakladateľstvo RAABE s podporou jednotlivých odborov školstva pozývajú učiteľov dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy základných, stredných škôl aj gymnázií na bezplatné školenia s názvom: DEJEPIS – Ako sa nezľaknúť diskusie so žiakmi.

Ako naplniť pridanú vyučovaciu hodinu v 9. ročníku v predmete DEJEPIS na základných školách a ako spojiť teoretické s praktickým pomocou cielených aktivít – také budú základné otázky, na ktoré budú učitelia v marci a apríli 2018 až v desiatich mestách Slovenska hľadať odpovede.
„V rámci bezplatných školení by sme učiteľom radi predstavili nový prístupu k vyučovacím predmetom dejepis, občianska náuka a etická výchova, v rámci ktorého – by sa podľa nás – žiaci nemali učiť len odrecitovať fakty, ale mali by sa naučiť aktívne uvažovať, hodnotiť, vyjadrovať svoje názory, diskutovať... A k tomuto všetkému potrebujú pomoc učiteľa, ktorý ich má nabádať k diskusiám, rozvíjať potrebné kompetencie,"hovorí o zameraní bezplatných školení Mgr. Mira Schrimpelová Bianchi.

Na školeniach nebude chýbať ani predstavenie metodickej príručky Dejepis pre učiteľov dejepisu 9. ročníka ZŠ a pracovného zošita Dejepis pre žiakov 9. ročníka, ktoré vyšli v odbornom nakladateľstve RAABE práve so zámerom podporiť aktivity žiakov a učiteľov na hodinách dejepisu, občianskej náuky a etickej výchovy. Zároveň poukázať na ich prepojenie s preberaným učivom podľa štátneho vzdelávacieho programu.

Školenia tentokrát povedie Mgr. Michal Malík, učiteľ dejepisu zo ZŠ s MŠ Budmerice, ktorý účastníkov školení inšpiruje svojimi skúsenosťami, ktoré získal počas tohto školského roka pri využívaní metodiky.

Učiteľom ponúkne:

  • Možnosť vyskúšať si, ako nabádať žiakov na hodinách k aktívnym diskusiám, kde učiteľ oceňuje aktivitu a povoľuje omyly, na ktorých sa môžu žiaci sami učiť.
  • Ukážky praktických cvičení v rámci tematických oblastí ako napr. demokracia, tolerancia, otvorená spoločnosť, vlastenectvo, extrémizmus, radikalizácia mládeže, komunizmus, migranti a pod.
  • Návody, ako hravou formou vďaka diskusiám a hraniu rolí v menších podskupinách, u žiakov rozvíjať potrebné kompetencie (videá, práca s fotografiami, hudba a pod.).
  • Názorné ukážky ako na hodinách používať metodickú príručku vo vzťahu k pracovnému zošitu, ako možno úlohy modifikovať podľa potrieb žiakov a podmienok školy.

Bezplatné školenia RAABE pripravuje v termíne od 26. do 28. marca 2018 v Trnave, Nitre, Bratislave, Banskej Bystrici, Martine a v termíne od 4. do 6. apríla 2018 v Košiciach, Prešove, Poprade, Žiline a v Trenčíne.

Viac informácií o bezplatných školeniach pre učiteľov nájdete TU.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte