Na SOŠ pribudnú od 2017/2018 nové študijné odbory

24.01.2017
Prevádzka školy

Štátny inštitút odborného vzdelávania pripravil na nový školský rok nové študijné odbory. Študijný odbor "agromechatronik“ od školského roka 2017/2018 otvoria v stredných odborných školách v Pruskom, Moldave nad Bodvou a v Strednej odbornej škole agropotravinárskej v Rimavskej Sobote. Agentúru SITA o tom informoval riaditeľ odboru smerovania mládeže Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Kaliňák s tým, že odbor agromechatronik je zameraný na technický servis a predaj modernej techniky využívanej v poľnohospodárstve a v lesnom hospodárstve. Budúci školský rok sa rozšíri ponuka vzdelávania aj v Strednej odbornej škole záhradníckej v Piešťanoch, a to o odbor "záhradný dizajn“, v ktorom sa žiaci naučia aplikovať prvky záhradného dizajnu s použitím moderných technológií. Budú sa orientovať napríklad na uplatnenie prvkov tvorby životného prostredia, ako aj na prípravu technického a technologického zabezpečovania floristických kompozícií. Kaliňák tiež pripomína, že od školského roka 2016/2017 vyučujú na Strednej odbornej škole veterinárnej v Košiciach študijný odbor "veterinárny asistent pre ambulancie“. Zameraný je napríklad na asistenčné činnosti veterinárneho lekára, ale aj na laboratórne činnosti, ktoré súvisia s veterinárnou diagnostikou. Pri všetkých troch odboroch pritom ide o experimentálne vyučovanie. Najskôr ho teda sledujú a hodnotia opodstatnenosť a až následne sa ukáže, či ho môžu rozšíriť na ďalšie školy. Riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania Michal Bartók zdôrazňuje, že tieto študijné odbory žiakom ponúkajú možnosť získať odbornú pripravenosť v oblastiach, ktoré sú na trhu práce žiadané. „Keďže už teraz máme informácie o záujme zamestnávateľov poskytovať ich žiakom prax, myslím si, že pre budúce uplatnenie získajú veľmi zaujímavú perspektívu," uviedol Bartók. Štátny inštitút odborného vzdelávania zároveň uvádza, že reagovať na požiadavky trhu práce je jedným z predpokladov ekonomického rastu. Tak z hľadiska potrieb zamestnávateľov, ako aj s prihliadnutím na udržateľnosť konkrétnych sektorov hospodárstva.

Zdroj: Spravodajstvo SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte

Dobry den,chcela by som sa informovať,či do praxe sa započitava aj materska dovolenka.Chcela by som vediet výšku mojho platu,tarif,ked mam ukoncenu strednu pedag.skolu odbor ucitelstvo pre mš a a vysokoskolske studium 1.stupna odbor ucitelstvo profesijnych predmetov.Započitana prax 21 rokov.Dakujem