Predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov spustené

30.05.2018
Prevádzka školy

Fond na podporu vzdelávania si dovoľuje upozorniť všetkých pedagógov, že čas na predkladanie žiadostí o pôžičku pre pedagógov z Fondu na podporu vzdelávania sa neúprosne kráti.

Možnosť predkladania žiadostí (v druhom termíne roku 2018) majú pedagógovia už len do 30. 6. 2018. Ďalšiu možnosť predložiť žiadosť o pôžičku budú mať pedagógovia až k 31.10.2018.

Na poskytovanie pôžičiek pre pedagógov podľa § 14 zákona o fonde na kalendárny rok 2018 sú v rozpočte fondu vyčlenené  finančné prostriedky v celkovom objeme 2 400 000 eur. Celkový objem finančných prostriedkov bude rozdelený medzi jednotlivé termíny na doručovanie žiadostí o pôžičku nasledovne:

  • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 28. februára 2018 je určený vo výške 600 000 eur
  • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 30. júna 2018 je určený vo výške 600 000 eur
  • objem finančných prostriedkov vyčlenených na žiadosti o pôžičku doručované do 31. októbra 2018 je určený vo výške 1 200 000 eur

Viac informácií nájdete TU.

Klučové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte