Rezort školstva pridal ďalšie hodnotiace kolá výzvy Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v ZŠ

24.07.2018
Prevádzka školy

Školy budú mať viacero príležitostí požiadať o príspevok z dopytovo orientovanej výzvy Čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť v základnej škole. Tú vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR začiatkom júna s alokáciou 15 miliónov eur ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje a prvé hodnotiace kolo bolo uzavreté tento týždeň.

Výzva je stále otvorená, a keďže už teraz evidujeme v systéme ďalšie rozpracované žiadosti, ministerstvo prehodnotilo termíny uzávierky ďalšieho kola, ktoré bolo pôvodne naplánované na 24. a 25. septembra (osobitne pre Bratislavský kraj a ostatné regióny SR). V rámci snahy o čo najústretovejší prístup voči žiadateľom preto boli pridané skoršie termíny uzávierky 13. augusta 2018, 13. septembra 2018 a následne októbrový termín 12. 10. 2018. Kolá uzávierky sa už zároveň nebudú deliť na Bratislavský kraj a ostatné kraje, bude iba jeden termín pre všetky kraje SR.
     O finančné prostriedky môžu žiadať základné školy z celého Slovenska. Ak škola nemá právnu subjektivitu, žiadateľom je zriaďovateľ. Cieľom výzvy je skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti na základných školách.  Projekty môžu byť zamerané na mimoškolskú činnosť, na zaradenie extra hodín (zvýšenie počtu hodín školského vzdelávacieho programu resp. učebného plánu nad rámec hodín povinne stanovených a financovaných zo štátneho rozpočtu) či vzdelávanie pedagogických a odborných zamestnancov, vrátane zakladania pedagogických klubov.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte