Riaditelia škôl môžu predĺžiť jesenné prázdniny, ale nie bezdôvodne

24.10.2017
Prevádzka školy

Základné a stredné školy môžu predĺžiť jesenné prázdniny, a to výlučne zo závažných najmä organizačných a prevádzkových dôvodov. Ako informoval hovorca a tajomník rady expertov Združenia miest a obcí Slovenska Michal Kaliňák, termín jesenných prázdnin je upravený v Pedagogicko-organizačných pokynoch rezortu školstva a tento rok budú od 28. októbra do 1. novembra, pričom platia pre celé Slovensko.

Keďže nástup žiakov je naplánovaný na štvrtok 2. novembra, dá sa podľa Kaliňáka predpokladať, že časť riaditeľov bude chcieť využiť svoju kompetenciu udeliť riaditeľské voľno. Jesenné prázdniny by tak na svojich školách predĺžili o ďalšie dva pracovné dni.
Riaditeľ sekcie rezortných činností Kancelárie ZMOS-u Zdenko Krajčír v tejto súvislosti zdôraznil, že takéto rozhodnutie v zmysle školského zákona umožňuje riaditeľovi poskytnúť voľno zo závažných dôvodov najmä organizačných a prevádzkových. „Preto rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna nemôže byť iba svojvôľou, ale vecným vyargumentovaním relevantných dôvodov,“ vysvetlil Krajčír. Riaditeľ sekcie zároveň pripomína, že pri takomto rozhodnutí vzniká oznamovacia povinnosť tak zriaďovateľovi školy, ako aj odboru školstva príslušného okresného úradu v sídle kraja. V takomto prípade sú rodičia v časovom predstihu informovaní o rozhodnutí riaditeľa. Školy v takomto prípade takisto zvykli rozširovať ponuku voľnočasových mimoškolských aktivít, kde môžu deti tráviť prázdninové dni.

Zdroj: SITA

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte