Slovné hodnotenie a rozvoj kritického myslenia. Aj tak sa učí podľa nového kurikula.

19.09.2023
Prevádzka školy

Vzdelávanie prispôsobené potrebám 21. storočia je heslom, ktoré definuje nový štátny vzdelávací program. Odovzdávanie vedomostí žiakom už nebude hlavným princípom vzdelávania na slovenských školách, dôraz sa presunie na rozvoj spôsobilostí a kompetencií žiakov, ich kritického myslenia, environmentálneho cítenia i rozvoja digitálnych zručností.

Záujem o vstup do postupného zavádzania štátneho vzdelávacieho programu prejavilo vyše sto základných škôl. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) a Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM) vybrali 40 základných škôl v rámci celého Slovenska, ktoré postupne zavádzajú nové kurikulum už v tomto školskom roku. Medzi nimi sú aj dve školy z Turca, Základná škola s materskou školou Hurbanova v Martine a Základná škola Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom. Všetky základné školy budú povinné učiť po novom od školského roka 2026/2027.

„Spoločnosť, v ktorej žijú naši žiaci, sa zmenila. Preto sa nemôžu vzdelávať metódami a spôsobom, ktorým sme sa vzdelávali my alebo naše deti. V našej škole si toto dlhodobo uvedomujeme, a preto už v minulosti sme boli lídrami mnohých zmien. Používame na vyučovaní metódy, ktoré učia žiakov kriticky myslieť, objavovať, spoznávať. Učitelia na sebe pracujú, využívajú pomoc regionálneho centra podpory učiteľov, mentoring, vzdelávanie. Možnosť overovať nové kurikulum bola pre nás výzvou a zároveň sme chceli aj my prispieť k zmene. Preto nás veľmi potešila správa, že patríme medzi vybrané školy,“ hovorí Renáta Mračková, riaditeľka ZŠ s MŠ Hurbanova v Martine.

Podobne sa výberu tešili aj na základnej škole v Kláštore pod Znievom. „Správe, že nás vybrali, sme sa veľmi potešili. Prihlásili sme sa preto, lebo máme radi nové výzvy, chceme uplatňovať zmeny vo vyučovaní, chceme, aby vyučovanie bolo pre žiakov atraktívne, zážitkové a zároveň zmysluplné,“ hovorí Lucia Smiková, riaditeľka ZŠ Františka Hrušovského v Kláštore pod Znievom. Dodáva, že zmena nastala najmä v spôsobe a v metódach výučby. Klasické metódy nahradili aktivizujúcimi, zážitkovými a kreatívnymi. No v škole v Kláštore pod Znievom sú pedagógovia zanietení dlhodobo, nové metódy preto zavádzali aj v minulosti, a tak mali na čom stavať. Žiaci sú vedení k väčšej samostatnosti v myslení, pedagógom sú partnermi v riešení rôznych úloh. „Vo vyučovaní uplatňujeme prácu s kritickým myslením, objavovaním, skúmaním, aplikujeme aj prvky Hejného metódy, zameriavame sa aj na pohybové aktivity, hranie rolí,“ vysvetľuje Lucia Smiková.

V škole v Kláštore pod Znievom majú prváčikovia aj nové predmety, štvorlístok a hravá angličtina.

„Predmet štvorlístok je predmetom, ktorý vychádza zo základných pilierov školy, ktorými sú environmentálna oblasť, región a odkaz na bohatú históriu vzdelávania v našej obci, samozrejme, aj v našej škole. Škola sídli v tretej budove prvého katolíckeho gymnázia. Novinkou je aj hodnotenie žiakov. Nebudeme hodnotiť klasicky, ale kombinovane, to znamená, že žiaci dostanú známku spolu so slovným komentárom,“ spresnila Lucia Smiková.

Na základnej škole Hurbanova takisto podľa niektorých nových vyučovacích metód učia už dlhšie. „Už v minulosti sme zavádzali mnohé nové metódy do vyučovania, v ktorých len pokračujeme. Patria sem ranné komunity, projektové dni, Jolly Phonics, Hejného metóda, bádateľské metódy a osvedčené rovesnícke učenie. Novinkou bude zavedenie metódy CLIL v 1. ročníku, čo znamená, že sa naši žiaci stretávajú s anglickým jazykom aj na iných hodinách, ako je angličtina. Súčasťou zmien sú aj projektové bloky minimálne raz do mesiaca,“ hovorí Renáta Mračková.

Prípravu nepodcenili

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte