V súvislosti s kurikulárnou reformou sa pripravuje zmena v testovaní

07.06.2023
Prevádzka školy

Testovanie 5 sa v budúcom školskom roku neuskutoční. Vyplýva to z informácií v Sprievodcovi školským rokom 2023/2024, ktoré zverejnilo MŠVVaŠ SR.

V súvislosti s kurikulárnou reformou sa pripravuje zásadnejšia zmena v testovaní. Dôraz bude Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR klásť na spôsobilosti. Pre TASR to v reakcii na zrušenie Testovania 5 v budúcom školskom roku uviedli z odboru komunikácie a marketingu rezortu školstva.
        
"Výsledkom národného testovania nebude porovnanie s inými žiakmi. Vyhodnocovanie bude kriteriálne, teda na akej úrovni žiak zvládol predpísané učivo. Na túto zmenu sa potrebujú pripraviť tvorcovia testov," uviedli z ministerstva školstva. Školy tak podľa MŠVVaŠ dostanú priestor sústrediť sa na zavedenie zmien vo vzdelávaní.
        

Jedným z deklarovaných cieľov opatrení plánu obnovy a v rámci komponentu sedem zameraného na vzdelávanie pre 21. storočie je zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu, ktorá sa odrazí aj v zlepšení výsledkov žiakov v medzinárodných testovaniach. A to najmä v kľúčových oblastiach, ako je gramotnosť, kritické myslenie a digitálne zručnosti. "Hlavným nástrojom má byť zmena obsahu a foriem vzdelávania a ich efektívna implementácia na školách. Na tieto avizované zmeny priamo nadväzuje aj zmena, respektíve inovácia externých (národných, objektívnych) meraní tak, aby mali primárny význam najmä pre školu (žiaka, učiteľa) ako zdroj dôležitej spätnej väzby a východisko pre včasnú intervenciu s cieľom posunúť žiaka v úrovni jeho vedomostí, spôsobilostí či kompetencií," vysvetlili z rezortu školstva.
        
V slovenskom vzdelávacom systéme boli externé (celonárodné) merania vzdelávacích výsledkov žiakov realizované s cieľom dosiahnuť maximálnu objektivitu a diferencovanosť hodnotenia žiackych výkonov. "Doposiaľ realizované externé testovania žiakov na základných školách (Testovanie 5, Testovanie 9) hodnotia žiaka z pohľadu jeho relatívneho výkonu (normatívne/rozlišovacie testy, známe aj ako NR testy). NR testy obsahujú menší počet položiek a pokrývajú väčší obsah učiva," poznamenalo MŠVVaŠ. Tieto nástroje preto podľa ministerstva nedokážu v požadovanej miere reflektovať na mieru zvládnutia vybranej oblasti učiva z pohľadu žiaka, triedy, školy. Ich účelom bolo porovnanie výkonov žiakov.
        

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Kľúčové slová

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte