Varí sa vo vašej škole diétne?

29.06.2021
Prevádzka školy

Hoci v súčasnosti výrazne stúpa počet detí s potravinovými intoleranciami, vedúci a vedúce školských jedální nemajú k dispozícii adekvátny materiál, ktorý by im ponúkol možnosť aplikovať diétne receptúry na každodennej báze do praxe. Tomu je však koniec! V RAABE vychádza odborná brožúra s názvom Diétne stravovanie detí v zariadeniach školského stravovania.

Kniha s podtitulom  Aplikácia v praxi – jedálne lístky – schválené receptúry prináša cenné informácie v jednej ucelenej brožúre pre materské, základné a stredné školy, resp. vedúcim školských jedální a kuchárkam. Okrem teoretickej/metodickej časti aplikovateľnej v praxi ponúka (v printovej a elektronickej forme na USB) aj vzorové jedálne lístky a 30 schválených receptúr zohľadňujúcich tri druhy diét – diabetes I. typu, celiakia a šetriaca diéta. 

Autorkami brožúry sú renomované odborníčky v danej oblasti a zamestnancom zariadení školského stravovania sú veľmi dobre známe.

Ing. Silvia Tokárová - Pôsobila na rôznych postoch v oblasti riadenia a manažovania školského stravovania, od roku 1990 na MŠVVaŠ SR v Bratislave. Podieľala sa na koncepčných a legislatívnych materiáloch rezortu školstva, ako aj rezortu zdravotníctva a pôdohospodárstva SR. Je spoluautorkou vydaných materiálno-spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie od roku 1990, Flexi MSN a projektu Flexi školské stravovanie.

Marta Hlavatá - Spolupracovala na príprave receptúr pre reštauračné stravovanie. Neskôr na pozícii vedúcej školského stravovania spracovávala vlastné receptúry. Po nástupe do funkcie metodičky (inšpektorky) odboru školstva mesta Bratislavy sa s členmi pracovnej skupiny pri MŠ SR podieľala v 80. rokoch na vypracovaní už prvých materiálno-spotrebných noriem a receptúr.

 

Diétne stravovanie ako liečba

„ V súčasnosti výrazne stúpa počet detí s potravinovými intoleranciami, u ktorých je diétne stravovanie de facto liečbou. Predložený materiál reflektuje túto situáciu a ponúka možnosť v praxi aplikovať množstvo diétnych receptúr, použiteľných pre každodennú prípravu diétnej stravy pre tieto skupiny detí v zariadeniach školského stravovania. Možnosť poskytovania diétnej stravy deťom so zdravotnými obmedzeniami výrazne napomáha zabrániť separácii dieťaťa od kolektívu spolužiakov, ktorí sa stravujú bežnou stravou,“ povedala o tejto knihe doc. MUDr. Jana Hamade, PhD., MPH, MHA, štatutárna zástupkyňa hlavného hygienika SR a vedúca Odboru hygieny detí a mládeže, Úrad verejného zdravotníctva SR.

Ako dodala, „dlhodobým problémom je nedostatok kvalifikovaného personálu vo funkcii vedúcich školských jedální dostatočne erudovaných na to, aby príprava diétnej stravy v školskom stravovacom zariadení zodpovedala najvyšším kritériám kvality, keďže aj prítomnosť stopových množstiev alergénu v potravinách môže navodiť alergickú reakciu u dieťaťa. Z tohto pohľadu je materiál cenným prínosom pre pracovníkov zariadení školského stravovania, ktorý pružne reaguje na aktuálnu situáciu a každodennú terénnu prax v oblasti poskytovania školského stravovania so zameraním na diétne stravovanie. Práca ponúka prehľad súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov, ich aplikáciu počas pobytu detí v škole, jednotlivých druhov povolených diét, vrátane vedenia dokumentácie o ich príprave, personálnych, materiálno-technických a finančných podmienok. Veľká časť práce je venovaná vzorovým jedálnym lístkom a receptúram podľa jednotlivých druhov diét. V oblasti diétneho stravovania v rámci školských stravovacích zariadení doteraz absentoval kompaktný materiál, ktorý by bol odborným manuálom pre vedúcich pracovníkov týchto zariadení tak, aby dokázali vhodne naplánovať a nanormovať nákup surovín a zabezpečiť prípravu diétnych jedál pre zdravotne znevýhodnené deti v čo najvyššej kvalite, ktoré by boli pre rodičov finančne dostupné.“

 

VIAC INFORMÁCIÍ O BROŽÚRE nájdete TU.

Chcete si prečítať článok až do konca?

Nás si nemusíte predplácať, stačí sa prihlásiť a čítate ZADARMO!

Len prihlásení užívatelia môžu využívať všetky benefity Školského portálu:

  • denne aktualizované spravodajstvo z oblasti vzdelávania na Slovensku,
  • informácie o pripravovaných odborných konferenciách a bezplatných školeniach pre pedagógov,
  • kaleidoskop prírodných vied – tematicky zamerané aktivity na stiahnutie pre učiteľov ZŠ prírodovedných predmetov,
  • námety na edukačné aktivity na stiahnutie pre materské školy v súlade so ŠVP pre MŠ,
  • odborné články na špecifické témy od Ing. Jarmily Belešovej, odborníčky v oblasti personalistiky pre školy,
  • prehľady aktualizovaných správ pre zriaďovateľov škôl a školských zariadení,
  • ukážkové testy na stiahnutie zo slovenského jazyka a literatúry pre 2. stupeň ZŠ,
  • aktivity na stiahnutie pre žiakov so špecifickými poruchami učenia,
  • súťaže o zaujímavé ceny,
  • prístup do fóra – možnosť diskusie s kolegami-pedagógmi.

Komentáre

Ak chcete komentovať, prihláste sa alebo zaregistrujte