1 príspevok / 0 nový
edi
Prijatie žiaka - prestup zo ZŠ s iným vyučovacím jazykom

Dobrý deň,
sme základná škola s vyučovacím jazykom maďarským. Od septembra by k nám chcel prestúpiť žiak, ktorý teraz sa učí na základnej škole s vyučovacím jazykom slovenským - primárne vzdelávanie. Materinský jazyk dieťaťa je maďarský, rodičia sa teraz rozhodli, že by radšej prestúpili na základnú školu s VJM maďarským. Chceli by sme sa opýtať, ako máme postupovať, či môžeme prijať takéhoto žiaka, aj keď sa doteraz neučil maďarský jazyk? Za Vašu odpoveď Vám vopred ďakujeme.