1 príspevok / 0 nový
jada
Prijímanie 2,5-ročných detí do materskej školy

Dobrý deň,

prosím Vás o radu pri prijímaní detí do materskej školy, ktoré k 1.9.2021 nedovŕšili 3 roky. Aký je maximálny počet takýchto detí v triede? Vedenie materskej školy tvrdí, že 20 detí pri dvoch učiteľkách. Je toto správne?
Pri maximálnom počte takýchto malých detí sa berie do úvahy ich vek pri nástupe do materskej školy alebo vek, ktorý dovŕšia do konca školského roka? V bežnej praxi v našej materskej škole to vyzerá takto: V septembri nám nastúpi 14 detí, ktoré do 31.12. dosiahnu 3 roky. Potom postupne v januári-júni nastúpi 6 detí, ktoré tri roky dosiahnu až v júni-októbri.

Ďakujem za vysvetlenie.