1 príspevok / 0 nový
TomášBiščák
Prijmeme učiteľku / učiteľa tanečného odboru

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Kláštore pod Znievom vyhlasuje voľné pracovné miesto na pozíciu: učiteľ/ka tanečného odboru.

Kvalifikačné predpoklady a iné podmienky prijatia: kvalifikačné predpoklady v súlade s časťou X. v prílohe č . 1 vyhlášky MŠ SR č . 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
• požadované vzdelanie: vyššie odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• ovládanie štátneho jazyka
• prax v požadovanom odbore výhodou
Viac informácii získate u Mgr. Zity Ličkovej – riaditeľky školy, 0918 397 930 alebo na zita.lickova@atlas.sk.