1 príspevok / 0 nový
Soňa Sekerešová
príplatok za činnosť triedneho učiteľa

Vyhláška MŠ 541/2021, paragraf 3, odst.1:
Ak je triedny učiteľ neprítomný dlhšie ako 30 dní, zastupuje ho iný učiteľ materskej školy určený riaditeľom.

Myslí sa tým 30 pracovných dní (pondelok- piatok) alebo kalendárnych dní?

Príplatok za činnosť triedneho učiteľa počas školského roka môže byť odobratý až po uplynutí 30 dní neprítomnosti? ( učiteľka si čerpá dovolenku)

Ďakujem za odpoved