2 príspevky / 0 nový
Posledné pridané
personalista77
Príplatok za inovačné

Dobrý deň pani Pavlíková,
poprosím Vás o radu.
Zamestnanec požiadal o priznanie a vyplácanie príplatku za prof.rozvoj - inov.vzdel. Absolvoval dva.
Jedno ukončené 05/22 ... počet hodín 50 a druhé ukončené 08/2022 ... počet hodín 100. Každé ma iný názov vzdelávacieho programu. Počas absolvovania týchto vzdelávaní bol ale u nás zaradený ako nepedagogický zamestnanec. (Roky predtým zamestnaný ako ped.zamestnanec ale u iného zamestnávateľa, ped.prax cca 20 rokov).
Od 1.9.2022 je u nás zaradený už ako ped.zamestnanec. V septembri 2022 požiadal o priznanie a vyplácanie vyššie uvedeného príplatku. Uvažujem správne, má nárok na priznanie a vyplácanie od 1.10.2022 vo výške 2 x 3%, čiže za každé absolvované inov.vzdelávanie ? Nevadí, že v tom čase keď ich absolvoval bol ako neped.zamestnanec?
Ďakujem.

Maria Pavlikova
Príplatok za inovačné

Áno, v súlade s § 42 ods. 6 zákona č. 138/2019 Z. z. fyzická osoba - zamestnanec sa môže vzdelávať, aj keď nie je zaradený ako pedagogický zamestnanec, ak spĺňa kvalifikačné predpoklady. Príplatky za profesijný rozvoj za inovačné vzdelávanie mu môžete priznať, a to dvakrát 3 %, ak sú v súlade s potrebami školy a aj zamestnanca.